Naar hoofdinhoud

Centrale verwarming

Berekening van de warmteverliezen

De warmtebelasting van gebouwen, ook wel gekend als de warmteverliezen, wordt berekend volgens de norm NBN EN 12831-1 (2017) en haar nationale bijlage NBN EN 12831-1 ANB (2020). Deze laatste legt bepaalde parameters en factoren vast die gebruikt moeten worden in de berekeningen en stelt een vereenvoudigde rekenmethode voor. Een gratis rekentool is beschikbaar.

Een WTCB-dossier behandelt dit onderwerp meer in detail.

Download: Rekentool 'Warmtebelasting van gebouwen'

Voorbeeld van een verwarmingsketel van een gebouw.

Ontwerp van verwarmingssystemen

De Europese norm NBN EN 12828 (2012 + A1 2014) legt de ontwerpcriteria vast voor watervoerende verwarmingsinstallaties (maximaal 105 °C) in gebouwen.

In de norm worden verschillende onderwerpen behandeld zoals:

 • de dimensionering van warmtegeneratoren
 • de reglementering en veiligheidsvoorzieningen
 • de dimensionering van expansievaten (gratis rekentool NBN EN 12828)
 • de thermische isolatie van leidingen
 • de dimensionering van veiligheidskleppen.

Het ontwerp en de dimensionering van centrale-verwarmingsinstallaties wordt verduidelijkt in het WTCB-Rapport n°14.

Download: Rekentool 'Dimensionering van gesloten expansievaten'

Verwarming en koeling via de vloer, de muur of het plafond

De normen NBN EN 1264-1 tot 1264-5 zijn van toepassing op oppervlakteverwarmings- en koelsystemen die ingebouwd worden in vloeren, plafonds of muren:

 • NBN EN 1264-1 (2011) Definities en symbolen
 • NBN EN 1264-2 (2009 + A1 2013) Demonstratiemethoden voor de bepaling van het warmtevermogen
 • NBN EN 1264-3 (2010) Dimensionering
 • NBN EN 1264-4 (2010) Installatie
 • NBN EN 1264-5 (2009) Bepaling van het warmtevermogen.

De dimensioneringsmethode voor vloerverwarming wordt toegelicht en uitgelegd in het WTCB-Rapport Nr. 18. De TV 273 van het WTCB geeft praktische informatie voor de installatie van vloerverwarmingssystemen.

 • NBN EN ISO 11855-1 (2015) Definities, symbolen en comfortcriteria
 • NBN EN ISO 11855-1 (2015) Bepaling van de ontwerpwaarde van de verwarmings- en koelingscapaciteit
 • NBN EN ISO 11855-3 (2015) Ontwerp en dimensionering
 • NBN EN ISO 11855-4 (2015) Dimensionering en berekening van de dynamische verwarmings- en koelcapaciteit van Thermo-Actieve Gebouwsystemen (TABS)
 • NBN EN ISO 11855-5 (2015) Installatie

Warmtepompen

De norm NBN EN 15450 (2008) beschrijft de ontwerpcriteria voor verwarmingssystemen in gebouwen die elektrisch aangedreven warmtepompen gebruiken.

Geluidsniveaus

De norm NBN S 01-401 (1987) legt de maximale geluidsniveaus vast voor bepaalde ruimten in functie van hun bestemming, van het soort gebouw en van de inplantingszone van het gebouw. De voorgeschreven niveaus houden onder andere rekening met het geluid van de uitrustingen (bv. verwarmingsketels of circulatiepompen).

De norm NBN S 01-400-1 (2008) is van toepassing op woongebouwen. De norm NBN S 01-400-2 (2012) heeft betrekking op schoolgebouwen.

Gasinstallaties

De algemene technische eisen en veiligheidseisen voor aardgasinstallaties worden vastgelegd in de normen NBN D 51-003 (2010) (+ A1:2014) en NBN D 51-004 (1992) (met erratum A1:2003).

De norm NBN D 51-006 (2017) heeft betrekking op installaties die gevoed worden door butaan- of propaangas.

Installatie en inbedrijfstelling

De norm NBN EN 14336 (2005) behandelt de specifieke aspecten van de installatie en de inbedrijfstelling van watervoerende verwarmingssystemen.

Bediening, onderhoud en gebruik

Twee normen hebben betrekking op de instructies voor de bediening, het onderhoud en het gebruik van verwarmingssystemen:

 • NBN EN 12170 (2002) Verwarmingssystemen die een voor dit doel gekwalificeerde bediener vereisen
 • NBN EN 12171 (2002) Verwarmingssystemen die geen voor dit doel gekwalificeerde bediener vereisen.

Beoordeling van de energieprestaties

De norm NBN EN 15378-1 (2017) legt de procedures en meetmethoden vast die gebruikt moeten worden de inspectie en de beoordeling van de energieprestaties van verwarmingsketels en -systemen.