Naar hoofdinhoud

Warmtebelasting van gebouwen

Versie 3.1
25 augustus 2021

De warmtebelasting van gebouwen, ook wel gekend als de warmteverliezen, wordt berekend volgens de norm NBN EN 12831-1 en haar nationale bijlage (ANB). Deze laatste legt bepaalde parameters en factoren vast die gebruikt moeten worden in de berekeningen en stelt een vereenvoudigde rekenmethode voor (Bijlage NB).

Rekentool

De rekentool die wij u ter beschikking stellen, vergemakkelijkt de berekening. Na het downloaden moet het rekenblad geopend worden in Microsoft Office Excel. Om de tool te kunnen gebruiken, moet u de wijzigingen toestaan en de macro’s inschakelen. De toepassing van het rekenblad staat beschreven in de handleiding.

Contact

Christophe Delmotte

Catalogus met U-waarden

De warmtedoorgangscoëfficiënt van de wanden moet berekend worden volgens de geldende normen. Aangezien de wandsamenstelling echter niet altijd voldoende gekend is om deze berekening te kunnen maken, stellen wij u een catalogus met indicatieve U-waarden ter beschikking voor een aantal courante wanden.

Het totale vermogen dat geïnstalleerd moet worden voor de verwarming van een ruimte, wordt berekend op basis van de som van de vermogens die nodig zijn om:

  • de warmteoverdracht doorheen de wanden te compenseren
  • de verliezen ten gevolge van de luchtverversing (ventilatie en infiltratie) te dekken
  • de opwarming van de ruimten te waarborgen.

De rekentool 'Warmtebelasting voor gebouwen' vereenvoudigt de berekening. Het wordt ook gebruikt voor de afmetingen van radiatoren en vloerverwarming. Nadere bijzonderheden staan vermeld in de instructies.

Warmtebelasting van gebouwen: schermafbeeldingen.