Naar hoofdinhoud

Onderzoeker milieuprestaties van materialen en gebouwen

Onderzoek & Innovatie
Limelette (proefstation)
Master
Geen ervaring vereist
Onbepaalde duur

Om het team van het labo ‘Milieuprestatie’ te versterken zijn we op zoek naar een enthousiaste en gemotiveerde collega-onderzoeker die zich wil verdiepen en specialiseren in de milieuprestaties van bouwmaterialen, gebouwen en infrastructuur.

Met de huidige klimaatuitdagingen en de beperkte beschikbare ruimte is het thema ecologisch en duurzaam bouwen brandend actueel. Het WTCB zet echter al jaren in op dit thema. Meer dan ooit is er nood aan objectiviteit en instrumenten voor het evalueren en optimaliseren van de milieuprestaties van onze gebouwen en infrastructuur. Het laboratorium ‘Milieuprestatie’ zoekt dan ook naar antwoorden op vragen zoals:

 • Hoe kunnen we de impact van onze bouwmaterialen, bouwproducten en gebouwen verlagen?
 • Hoe verhouden energie en materialen zich op het vlak van milieuprestaties?
 • Welke tools of richtlijnen kunnen we aanbieden om de bouwpraktijk te ondersteunen?

 

Concreet voer je samen met je collega’s van het labo multidisciplinair onderzoek met betrekking tot de volgende thema’s:

 • levenscyclusanalyse en milieuprestaties
 • duurzaam materiaalgebruik en potentieel van hergebruik
 • klimaatdoelstellingen: materialen versus energie
 • meten en evalueren van duurzaamheid
 • digitale tools en integratie van milieu-informatie in het bouwproces.

Jouw profiel

 • Je beschikt over een master- of doctoraatsdiploma van ingenieur of ingenieur-architect.
 • Je hebt affiniteit met toegepast onderzoek.
 • Je hebt ervaring met of vertoont een grote interesse in duurzame gebouwen en materialen.
 • Je hebt kennis van levenscyclusanalyse (LCA) of bent bereid je hierin bij te scholen.
 • Je hebt een goede kennis van het Nederlands, Frans en Engels en bent bereid deze verder uit te breiden. Meertaligheid is een troef.

 

 

Welke eigenschappen vormen een troef?

 • Je hebt een analytische geest, bent kritisch ingesteld en weet tot synthese over te gaan.
 • Je toont initiatief en deinst er niet voor terug je in te werken in nieuwe thematieken of tools.
 • Je werkt graag in teamverband en bent flexibel en zelfstandig. Je werkt graag samen met andere disciplines.
 • Je houdt ervan kennis op te doen en te delen.
 • Je beschikt over goede communicatieve en pedagogische vaardigheden. Je kan een boodschap overbrengen, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je hebt voeling met de bouwsector en houdt van interactie met de actoren binnen de sector.
 • Je hebt oog voor innovatie en vernieuwing.
 • Ervaring met LCA-software is een troef.

 

Dit zijn jouw voornaamste taken:

 • Je voert toegepast en praktijkgericht onderzoek uit rond duurzaam bouwen met focus op levenscyclusdenken, milieuprestaties en duurzaam materiaal- en grondstoffengebruik.
 • Aan de hand van levenscyclusanalyse (LCA) analyseer je de milieu-impact van (innovatieve) materialen, bouwsystemen, technische installaties, infrastructuur en/of volledige gebouwen.
 • Je werkt mee aan nationale en internationale onderzoeksprojecten, samen met interne en externe partners en de Belgische bouwprofessionals. Actuele thema’s zijn circulariteit, renovatie en hergebruik, biogebaseerde materialen, digitalisering van milieudata en tools.
 • Je volgt de evoluties op het vlak van regelgeving, normalisatie, beleid … op en zet deze om in nieuwe opportuniteiten.
 • In functie van je ervaring krijg je aangepaste verantwoordelijkheden binnen de opvolging en uitvoering van de projecten.
 • Je valoriseert de onderzoeksresultaten en verspreidt de informatie naar verschillende actoren uit de bouwsector via publicaties, voordrachten en werkgroepen.
 • Je bouwt een nationaal en internationaal netwerk uit en participeert, bij gelegenheid, aan interne en externe werkgroepen.
 • Binnen het team denk je mee na over innovatieve onderzoeksprojecten en krijg je de ruimte om mee de thema’s en de lijnen voor de toekomst verder uit te zetten.
 • Je staat ten dienste van de bouwbedrijven om hun concrete vragen te beantwoorden, doorgaans in samenwerking met je collega’s van de afdeling Technisch Advies en Consultancy.

Hier kan je solliciteren

Werk mee aan het WTCB-verhaal en bezorg ons je CV!

Meer jobs zoals deze