Naar hoofdinhoud

IT Architect

Expertise & Ondersteuning
Sint-Stevens-Woluwe (kantoren)
Master
Meer dan 10 jaar ervaring
Onbepaalde duur

In het kader van de structurering van zijn informatiesysteem en zijn strategie omtrent de digitale transformatie van de tools omtrent beheer, interne en externe samenwerking en communicatie, heeft het WTCB een evolutiestrategie uitgestippeld. Er werden ambitieuze projecten voor de transformatie en ontwikkeling van de IT-tools opgestart en in dat kader wordt ook een nieuwe IT-organisatie opgezet.

In deze context is het WTCB op zoek naar een technisch architect, van wie de belangrijkste taak erin bestaat de technische architectuur van het informatiesysteem te ontwerpen, te beheersen en te documenteren, waarbij de samenhang van alle IT-componenten en hun evolutie gegarandeerd wordt.

Deze functie:

 • wordt uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van de directeur Informatie- en Beheertechnieken en houdt veelvuldige contacten in met het Strategisch Programma Comité en het digitale onderdeel ervan
 • vereist nauwe samenwerking met de directeuren en afdelingshoofden, en ook met interne ontwikkelaars, de afdeling ICT en de eindgebruikers
 • kan externe vertegenwoordiging van het WTCB omvatten om het imago van het Centrum te promoten en partnerships omtrent digitale aangelegenheden te ontwikkelen
 • omvat het onderhandelen over en het beheren van contractuele relaties met externe organisaties en leveranciers.

Jouw profiel

 • je hebt een master in de informatica of kunt aantonen dat je over gelijkwaardige vaardigheden beschikt
 • je hebt 10 jaar werkervaring in een functie die verband houdt met de technische architectuur van informatiesystemen in een bedrijf, waarvan enkele jaren in een soortgelijke functie met strategische uitdagingen van bedrijfsafstemming en digitale transformatie en waarvan ten minste vijf jaar in analyse en IT-ontwikkeling
 • je beheerst het Frans en het Nederlands uitstekend en je hebt een goede kennis van het Engels
 • je beschikt over technische vaardigheden omtrent:
  • project-, kwaliteits- en beveiligingsbeheer (standaardmethodologieën voor projectbeheer, modelleringsmethoden en -instrumenten, methodologieën voor informatiebeveiliging)
  • gegevensbeheer (databankbeheersystemen en inhoud- en kennisbeheersystemen)
  • analyse (gebruikelijke functionele- en technische-analysemethoden)
  • ontwikkeling (.NET, C#, JAVA ...)
  • infrastructuur en systemen (Hyper-V, Windows, Microsoft 365, VDI, LAN/WAN, VoIP ...)
  • interoperabiliteit (EAI, ESB, ETL, webservices, API ...)
  • business intelligence (datawarehouses en standaardtools (Excel, BI ...))
  • tools voor samenwerking en communicatie (Microsoft 365)
 • je beheerst de verschillende informatietechnologieën: visie en beheersing van de problematiek in verband met technologische keuzes, ontwerp- en werkingsprincipes van een modern computersysteem (hardware, netwerken, systeemsoftware, middleware, databanken, apps, analyse- en ontwikkelingsmethoden ...)
 • je bent in staat tot projectbeheer: planning, communicatie, team- en vergaderfacilitering, kwaliteitsbeheer.

Welke eigenschappen vormen een troef?

  • je beheerst de verschillende technische normen en normen met betrekking tot IT-management
  • je hebt ervaring met het beheer van innovatieve projecten, de onderzoeks- en de bouwsector
  • je bent georganiseerd en stipt: je beheerst goede praktijken op het gebied van IT-management en -organisatie, omschrijving van behoeften, ontwikkeling en documentatie
  • je beschikt over leidinggevende en relationele vaardigheden: je hebt een analytisch, conceptueel en synthetiserend vermogen, je bent proactief, pragmatisch, communicatief, pedagogisch, geïnspireerd en overtuigd en je hebt een sterke teamgeest
  • je hebt kennis van de voornaamste bedrijfsbeheerprocessen.

Dit zijn jouw voornaamste taken:

 • je werkt mee aan het opstellen en actualiseren van het strategische plan van het informatiesysteem, waarbij je de strategische doelstellingen van het WTCB omzet in digitale behoeften, gefaseerd en naar prioriteit gerangschikt
 • je definieert de normen en evoluties die nodig zijn met betrekking tot technische architectuur ter ondersteuning van het strategische plan van het informatiesysteem in overeenstemming met de functionele vereisten
 • je neemt deel aan de ontwikkeling en actualisering van het operationele IT-plan door te voorzien in de middelen die nodig zijn om het strategische plan uit te voeren en de projecten te plannen
 • je draagt actief bij aan de leiding en sturing van het informatiesysteem voor het beheer van de portefeuille van projecten, diensten en normen door dashboards te ontwikkelen met relevante en meetbare indicatoren
 • je organiseert en coördineert de actieve deelname van de verschillende divisies en afdelingen die betrokken zijn bij IT-projecten, op basis van een PMO-projectorganisatie, waarbij technische en functionele architectuur en vertegenwoordigers van het management en de gebruikers betrokken zijn
 • je draagt bij aan het welslagen van projecten die intern uitgevoerd worden of die aan externe dienstverleners toevertrouwd worden (omschrijving van de technische specificaties, deelname aan de beoordeling van de offertes, validering van de technische analyses, toezicht op de testplannen, duurzaamheid en kwaliteitscontrole ...)
 • je staat in voor de implementatie en het onderhoud van een coherente, performante en veilige technische architectuur, die gebaseerd is op open industriële normen en die de interoperabiliteit van systemen waarborgt
 • je doet aanbevelingen voor de architectuur en het beheer van systemen, netwerken en databanken
 • je zorgt voor technologische waakzaamheid, permanente informatie over digitale ontwikkelingen die benut worden of een meerwaarde kunnen hebben voor het WTCB, alsook beheersing van nieuwe technologieën in het kader van toegepast technisch onderzoek
 • je zorgt voor kennisoverdracht en technologische coaching van de ontwikkelingsteams
 • je definieert, implementeert en controleert de systemen en procedures die nodig zijn om het verwachte dienstverleningsniveau te waarborgen
 • je draagt bij aan het beheer en de controle van uitbestede dienstverleningscontracten
 • je neemt deel aan het toezicht op en de naleving van de IT-procedures en normen voor informatiebeveiliging
 • je stelt mee de IT-begroting op en ziet toe op de uitvoering ervan
 • je investeert in een kwalitatieve aanpak door de technische architectuur van het informatiesysteem, zijn componenten en hun interoperabiliteit pragmatisch te documenteren
 • je zorgt er mee voor dat de systemen en processen voortdurend verbeteren.

Rekruteringsproces

 • Interview met de manager
 • HR interview

Sollicitatieformulier

Werk mee aan het WTCB-verhaal en bezorg ons je CV!

Meer jobs zoals deze