Naar hoofdinhoud

TC Dichtingswerken

Opgericht in 1960

Het Technisch Comité 'Dichtingswerken' verenigt de belangrijkste spelers op het vlak van dichtingswerken en platte daken: aannemers (voornamelijk via BEVAD, Belgische Vereniging van Aannemers van Dichtingswerken), fabrikanten van de verschillende samenstellende materialen en systemen voor platte daken (isolatie- en afdichtingsmaterialen van alle soorten, enz.), ontwerp- en controlebureaus, certificatie-instellingen en andere experts in de sector. Ook voor specifieke discussies of werkgroepen wordt af en toe een beroep gedaan op diverse experts.

Werkplan

In het werkplan worden de activiteiten van het TC vastgelegd.

Download het werkplan

Leden

Voorzitter: R. Evens

Leden: S. Baelen, F. Belin, D. Bellanger, H.-C. Boulanger, F. Coninx, J. Coumans, C. Coussens, K. Derde, M. Kersschot, P. Kerstenne, J.-F. Labrouche, F. Louwers, K. Mangelschots, H. Michot, J. Moens, R. Naert, E. Schomus, S. Terryn, G. Timmermans, P. Van Acker, L. Van Audenhaege, G. Van Dyck, D. Van Genechten, D. Van Kerckhove, P. Van Rysseghem, M. Wagneur, K. Wienen

Ingenieurs-animatoren: E. Mahieu, E. Noirfalisse

Ingenieur TAC: D. De Bock

Contact

Over het Comité

Het TC Dichtingswerken zorgt, samen met werkgroepen, voor het opstellen en indien nodig herzien van leidraden (TVs) in zijn domein: platte daken, details en aansluitingen, groendaken, parkeerdaken, … . Deze publicaties worden gevolgd door acties om ze bekend, begrepen en aanvaard te maken door de sector: cursussen, presentaties en webinars voor verschillende doelgroepen (aannemers, architecten, studenten, …), animaties, brochures, … . Ook andere media worden ontwikkeld, en dit op vraag van het TC: animatie over brandveiligheid, databank bouwdetails, … .

Ten behoeve van het Comité en de sector worden projecten en studies van verschillende omvang en duur uitgevoerd, of het nu gaat om een ​​antwoord op actuele probleemstellingen of om zijn visie op langere termijn te voeden. Voorbeelden hieromtrent zijn een project betreffende de windweerstand van daken (correlatie tussen labo- en in situ testen), een ander project betreffende de verplaatsing van dakopstanden van daken geïsoleerd met polyurethaan platen, of verschillende projecten betreffende begroeiing van daken (Ecocities, TETRA Green Roofs Up !).

Andere thema's vormen het onderwerp van bijzondere interesse en synergieën met andere Technische Comités: levensduur van materialen, demonteerbaar bouwen, multifunctionele daken, innovatieve en / of ecologische materialen, … .