Naar hoofdinhoud

Technische Comités

Binnen het WTCB is elke bouwdiscipline vertegenwoordigd door een Technisch Comité.
Dit geheel van Technische Comités bepaalt de actieprioriteiten en vormt als het ware het kloppende hart van het Centrum.

 

Elk Technisch Comité wordt voorgezeten door een bouwaannemer, die hierbij ondersteund wordt door collega’s uit zijn vakgebied en andere deskundigen. Op deze manier worden de acties van het WTCB gestuurd vanuit de praktijk en afgestemd op de concrete noden van de sector. De Technische Comités garanderen dus een efficiënte bottom-upbenadering.

De taken van de Technische Comités worden vastgelegd in hun jaarlijkse werkplannen en omvatten:

  • de bepaling en aansturing van het toegepaste onderzoek (informatieverzameling)
  • de verspreiding van de onderzoeksresultaten naar de praktijk (informatieoverdracht).

Zo spelen de Technische Comités onder meer een essentiële rol bij het tot stand komen van de Technische Voorlichtingen, die beschouwd kunnen worden als referentiewerken waarin de regels van de kunst opgenomen zijn.
De werking van de verschillende Comités en hun werkgroepen wordt in goede banen geleid door één of meerdere ingenieurs-animatoren van het WTCB.