Naar hoofdinhoud

TC Glaswerken

Opgericht in 1961

Werkplan

In het werkplan worden de activiteiten van het TC vastgelegd.

Download het werkplan

Contact

Vincent Detremmerie, Floris Caluwaerts, Romain Durvaux

Contact

Over het Comité

De Technische Comités worden voorgezeten door een bouwondernemer, die hierbij ondersteund wordt door collega's uit zijn vakgebied, andere deskundigen terzake en ingenieurs-animatoren van het Centrum. Ze hebben tot taak om het speurwerk in hun specifieke domein vanuit de praktijk aan te sturen en ervoor te zorgen dat de onderzoeksresultaten op bruikbare wijze naar de werkvloer overgedragen worden.