Naar hoofdinhoud

WTCB-Video 36

Ventilatie van woongebouwen: positie van de luchttoevoeropeningen en filtratie.

Deze webinar kadert binnen de context van de woningventilatie. De video legt uit waar de luchttoevoeropening geplaatst moet worden om recirculatie van vervuilde lucht te voorkomen en hoe deze gekozen dient te worden. In deze webinar komt u ook meer te weten over filtratie en over de manier waarop u het juiste type filtratie kan kiezen in functie van het beoogde doel.

Enkel on-line beschikbaar