Naar hoofdinhoud

WTCB-Video 20

Milieubeschermende maatregelen op het vlak verven en vernissen - Regelgeving en labels.

Deze webinar geeft een overzicht van de belangrijkste initiatieven die de afgelopen jaren genomen werden om de milieu-impact en de VOS-uitstoot (vluchtige organische stoffen) van verven en vernissen te beperken. Er wordt in het bijzonder ingegaan op de officiële regelgeving en de voornaamste vrijwillige labels.

Enkel on-line beschikbaar