Naar hoofdinhoud

WTCB-Tijdschrift 1995-03-23

Loskomen van muurtegels in gebouwen. (Uit de praktijk).

Meest voorkomende oorzaken van het loskomen van wandtegels: vervormingen van de ondergrond (krimp, zwelling, kruip en thermische vervormingen), vervormingen van de betegeling, bewegingen van de betegeling ten overstaan van haar ondergrond, fysische en mechanische karakteristieken van de materialen gebruikt in de samenstelling van betegelde wanden, mechanisme leidend tot de verschillende spanningen (schuif-, trek- en drukspanningen), theoretische evaluatie van die spanningen. Toelichting inzake de theoretische benadering van de evaluatie van het gevaar van loskomen van een betegeling: prestaties van de lijm en de ondergrond, evolutie van het verschijnsel van het loskomen, invloed van de voegen (structuurvoegen in de ondergrond, verdeelvoegen van de bekleding, lopende voegen tussen de tegels). Praktische aanbevelingen ter voorkoming van dergelijke schade: oplossingen om de spanningen te beperken, de hechting van de bekleding te verbeteren en de cohesie van de ondergrond te verzekeren.

Enkel online beschikbaar