Naar hoofdinhoud

WTCB-Rapport 09

Initiële thermische prestaties van dunne reflecterende producten.

Resultaten van een WTCB-onderzoek naar de thermische prestaties in de winter van dunne reflecterende producten. Dit gebeurde enerzijds door middel van laboratoriummetingen (onder stationaire randvoorwaarden) en anderzijds aan de hand van metingen in testcellen, onderworpen aan reële buitenomstandigheden (niet-stationaire randvoorwaarden). Deze resultaten werden eerst onderling vergeleken en vervolgens met de resultaten van berekeningen, uitgevoerd volgens de geldende normen (EN ISO 6946).

0,33 EUR per pagina

(excl. 21 % BTW) voor BCQS-abonnementhouders en leden van WTCB