Naar hoofdinhoud

WTCB-Dossier 2021-04.16

Spoelen van drinkwaterinstallaties vóór hun ingebruikname.

In 2011 werd er op vraag van het Technisch Comité Sanitaire en industriële loodgieterij, gasinstallaties een artikel gewijd aan het spoelen van installaties vóór hun eerste ingebruikname op basis van de toen beschikbare informatie uit de Europese norm NBN EN 806-4 en een aantal andere referentiedocumenten. Na toetsing aan de praktijk werd duidelijk dat de destijds voorgestelde methode te complex was en daardoor quasi onuitvoerbaar. Het bleek echter wel mogelijk te zijn om enkele belangrijke vereenvoudigingen door te voeren zonder in te boeten op de waterkwaliteit na het spoelen. Het doel van dit artikel is om deze vereenvoudigde spoelmethode toe te lichten.

Enkel online beschikbaar