Naar hoofdinhoud

WTCB-Dossier 2021-03.02

Akoestische prestaties van vloerbedekkingen.

Het akoestische comfort in een gebouw wordt hoofdzakelijk verzekerd door de keuze van een geschikt bouwconcept en de correcte uitvoering ervan. De vloerbedekking kan eveneens bijdragen tot een aanzienlijke vermindering van de hinder die teweeggebracht wordt bij het belopen van de vloer. De keuze van de vloerbedekking zal met andere woorden enerzijds een invloed hebben op de perceptie van het loopgeluid in de ruimte zelf, en anderzijds op de contactgeluidsisolatie tussen de verschillende ruimten.

Enkel online beschikbaar