Naar hoofdinhoud

WTCB-Dossier 2021-02.08

EPS-mortels als uitvullaag.

De uitvullaag is niet meer weg te denken uit de hedendaagse vloeropbouwen. Een van de materialen die hiervoor gebruikt kunnen worden, zijn met polystyreenkorrels aangerijkte mortels. In dit artikel wordt stilgestaan bij het normatieve kader en bij enkele uitvoeringsaspecten.

Enkel online beschikbaar