Naar hoofdinhoud

WTCB-Dossier 2020-05.02

Impact van vocht op de thermische prestaties van isolatiematerialen.

Men kan er niet omheen dat de aanwezigheid van vocht een weerslag heeft op de thermische prestaties van isolatiematerialen. Daar waar deze impact bij bepaalde materialen - zelfs bij een uitvoering in een vochtige omgeving - zeer beperkt blijft, is deze bij andere materialen veel groter en dit, ook wanneer ze niet rechtstreeks in contact komen met water. Welke impact heeft de omgevingsvochtigheid precies? En wordt deze al in aanmerking genomen bij de berekening van de energieprestaties?

Enkel online beschikbaar