Naar hoofdinhoud

WTCB-Dossier 2020-04.02

Uitvoering van een dak met behulp van zelfdragende sandwichpanelen.

De prefabricage van hellende daken met behulp van zelfdragende panelen is een principe dat reeds vaak toegepast wordt in de industriebouw, maar ook alsmaar meer zijn weg vindt naar nieuwbouw en renovaties. Deze daksystemen bieden immers het voordeel dat ze sneller uitgevoerd kunnen worden en dat er meer functionaliteiten aan toegevoegd kunnen worden.

Enkel online beschikbaar