Naar hoofdinhoud

WTCB-Dossier 2020-03.07

Lean bouwen: flow, flow en nog eens flow.

In een eerste artikel, dat verschenen is in WTCB-Contact 2019/3, werden de principes van het lean bouwen uit de doeken gedaan. De eerste twee daarvan - het vooropstellen van klantwaarde en het elimineren van verspillingen - werden verder belicht in het vervolgartikel, dat verschenen is in WTCB-Contact 2019/5. Het voorliggende artikel gaat dieper in op de volgende twee leanprincipes: het garanderen van een goede workflow en het werken op aangeven van de klant.

Enkel online beschikbaar