Naar hoofdinhoud

WTCB-Dossier 2020-03.04

Brandveiligheid van gevels: de nieuwe regelgeving toegelicht.

Aangezien de huidige regelgeving onvoldoende rekening houdt met het risico op brandvoortplanting via het gevelsysteem, werden de eisen uit het Koninklijk Besluit 'Basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen' recentelijk herzien. De herziene versie van dit Besluit zal wellicht begin 2021 van kracht worden.

Enkel online beschikbaar