Naar hoofdinhoud

WTCB-Dossier 2020-02.11

Moeten drinkwaterinstallaties vóór hun ingebruikname gespoeld worden?

Om vuil uit drinkwaterinstallaties te verwijderen en de hygiënische waterkwaliteit na een periode van stagnatie te verbeteren, is het aangeraden om deze vóór hun ingebruikname te spoelen. Uit de praktijk is echter gebleken dat deze spoeling nauwelijks toegepast wordt. In 2019 heeft het WTCB op vraag van het Technisch Comité 'Sanitaire en industriële loodgieterij, gasinstallaties' een proefcampagne uitgevoerd om het nut van een dergelijke spoeling na te gaan.

Enkel online beschikbaar