Naar hoofdinhoud

WTCB-Dossier 2019-04.04

Wegwijs in de folies voor vensteraansluitingen.

Doordat folies voor de afdichting van vensteraansluitingen in functie van de beoogde toepassing onder verschillende productnormen vallen, kan eenzelfde prestatie op verscheidene manieren gedeclareerd worden door de fabrikant. Dit maakt het voor de aannemer niet eenvoudig om na te gaan of een bepaald type folie geschikt is voor het voorziene gebruik. Dit artikel heeft tot doel om klaarheid te scheppen hieromtrent.

Enkel online beschikbaar