Naar hoofdinhoud

WTCB-Dossier 2018-04.08

Afwerkingen voor buitenhoutwerk: naar een classificatie op basis van het toepassingsgebied.

De Europese norm NBN EN 927 met betrekking tot de afwerkingen voor buitenhoutwerk is een twintigtal jaar geleden van kracht geworden. Hoewel de erdoor ontwikkelde aanpak tot doel heeft om praktisch te zijn, blijft deze norm miskend door de professionelen, die vaker teruggrijpen naar de diverse nationale leidraden. Dit artikel geeft een kort overzicht van het Europese classificatiesysteem en tracht een verband te leggen tussen de nationale benamingen en de Europese categorieën. Tot slot formuleert het een aantal nieuwe aanbevelingen op basis van de laatste aan de gang zijnde onderzoeken.

Enkel online beschikbaar