Naar hoofdinhoud

WTCB-Dossier 2018-04.05

Dimensionering van borstweringen: meer dan alleen maar schokproeven!

Borstweringen moeten zo ontworpen en uitgevoerd worden dat ze de erop inwerkende dynamische en statische belastingen kunnen opnemen. In tegenstelling tot wat er vaak gedacht wordt, volstaat het bij de beoordeling van de veiligheid en de gebruiksgeschiktheid van borstweringen niet om enkel de dynamische belastingen in aanmerking te nemen.

Enkel online beschikbaar