Naar hoofdinhoud

WTCB-Dossier 2018-03.15

Verbinding tussen een metselwerkwand en een houtskelet.

Wanneer men een bestaand gebouw wenst uit te breiden met een houtconstructie, moet men bijzondere aandacht besteden aan de aansluiting tussen de metselwerkwand en het skelet van de uitbreiding. Dit is immers een gevoelige zone, onder meer voor wat betreft opstijgend vocht, waterdampdiffusie, thermische isolatie, luchtdichtheid en de overdracht van de mechanische belastingen. Door een aantal uitvoeringsregels in acht te nemen, zoals het voorzien van een toereikende overlapping van het op het raakvlak van de muren aangebrachte membraan of de plaatsing van een bijkomende isolatie, kan men komen tot een duurzame en dichte aansluiting.

Enkel on-line beschikbaar / 0,33 EUR per pagina