Naar hoofdinhoud

WTCB-Dossier 2017-03.11

Gebouwen beschermen tegen overstromingen van de openbare riolering.

Afvalwaterinstallaties in gebouwen moeten zo ontworpen worden dat de afvoer van het afvalwater probleemloos kan verlopen. Er kunnen zich echter - in de meeste gevallen ten gevolge van zware regenbuien - problemen voordoen in de openbare riolering, waar de ontwerper en de aannemer geen vat op hebben. Zo bestaat er een risico op terugstuwing vanuit de riolering waardoor bepaalde gebouwen kunnen overstromen. Dit artikel geeft enkele aanbevelingen om de gebouwen hiertegen te beschermen.

Enkel on-line beschikbaar / 0,33 EUR per pagina

(excl. 21 % BTW) voor BCQS-abonnementhouders en leden van WTCB