Naar hoofdinhoud

WTCB-Dossier 2017-03.02

Gevelmetselwerk uit baksteen: de voegdikte afstemmen op de materiaaltoleranties.

Het gebruik van dunne voegen in gevelmetselwerk uit baksteen wint de laatste jaren aan populariteit en dit, zowel bij bakstenen met strakke vormen als bij minder regelmatige bakstenen. Om het beoogde eindresultaat te bekomen, moeten de gebruikte materialen goed op elkaar afgestemd worden en dienen er duidelijke afspraken gemaakt te worden over het gewenste uitzicht.

Enkel online beschikbaar