Naar hoofdinhoud

WTCB-Dossier 2017-02.17

Zijn weg vinden in het kluwen van geotechnische normen en richtlijnen.

Gelet op het feit dat er in België tot voor kort geen geotechnische normen bestonden, werd er hiervoor een beroep gedaan op buitenlandse - meestal Franse, Duitse of Nederlandse - normen of referentiedocumenten. Dit leidde echter vaak tot onduidelijkheid en misverstanden. Dit artikel gaat dieper in op deze problematiek en bespreekt de maatregelen die het WTCB getroffen heeft om hieraan te verhelpen.

Enkel online beschikbaar