Naar hoofdinhoud

WTCB-Dossier 2016-04.01

HORIZON 2020, samen de toekomst tegemoet.

Op 23 november laatstleden stelde het WTCB aan de leden van zijn Technische Comités en hun werkgroepen zijn tweede visierapport HORIZON 2020 - een goede weerspiegeling van de werkprogramma's - voor. Deze werkprogramma's worden opgesteld in samenspraak met de actoren uit de sector en hebben tot doel om te anticiperen op de implicaties die bepaalde stromingen kunnen hebben op onze manier van bouwen of renoveren. Na een kort overzicht van de activiteiten van de afgelopen jaren, richt dit visierapport de schijnwerpers op de toekomstige uitdagingen. Hoewel de drie grote thema's die in 2013 afgebakend werden nog steeds globaal van toepassing zijn, hebben er zich een aantal markante evoluties voorgedaan, op het vlak van de circulaire economie, de bouwsystemen en de 4e industriële revolutie.

Enkel online beschikbaar