Naar hoofdinhoud

WTCB-Dossier 2016-02.12

Invloed van het smeermiddel bij de plaatsing van concentrische schouwsystemen.

Bij vrijwel horizontaal geplaatste concentrische rookgasafvoersystemen voor gas- en stookolieketels met een gesloten verbrandingskring doen er zich soms problemen voor die te wijten zijn aan het vroegtijdig verweren van de dichtingsringen tussen de onderdelen van de rookgasafvoerkanalen. Hierdoor wordt de aansluiting ondicht en kan het condenswater - dat in de rookgasafvoerkanalen gevormd wordt - in het luchttoevoerkanaal terechtkomen, met mogelijke schade aan de ketel tot gevolg. Er zijn verschillende factoren die een rol spelen in deze verwering, in het bijzonder het smeermiddel, dat vaak gebruikt wordt om de buizen makkelijker in elkaar te kunnen schuiven.

Enkel online beschikbaar