Naar hoofdinhoud

WTCB-Dossier 2016-01.01

Energetische renovatie: een uitdaging en een opportuniteit.

Het energiezuiniger maken van bestaande gebouwen staat al enkele jaren hoog op de agenda. Het Europese, nationale en regionale beleid ter zake is er immers op gericht om tegen 2050 het energieverbruik en de CO²- uitstoot van gebouwen drastisch te reduceren. Deze WTCB-Contact wil de bouwprofessionelen - met het oog op deze belangrijke uitdaging - begeleiden in het renovatieproces en helpen bij het treffen van de meest geschikte renovatiemaatregelen op lange termijn door hen relevante informatie aan te reiken. - Op weg naar 2050 - De rol van experten in een integrale aanpak - Renovatieproces

Enkel on-line beschikbaar / 0,33 EUR per pagina

(excl. 21 % BTW) voor BCQS-abonnementhouders en leden van WTCB