Naar hoofdinhoud

WTCB-Dossier 2015-04.08

Duurzaamheid van houten vensters met hoge energieprestaties.

De oplossingen ter verbetering van de thermische prestaties van houten vensters en hun impact kwamen reeds aan bod in de WTCB-Dossiers 2014/2.7. Dit artikel behandelt op zijn beurt de verschillende aandachtspunten die in aanmerking genomen moeten worden om de duurzaamheid van vensters met hoge energieprestaties te kunnen garanderen. Er worden eveneens enkele resultaten van het door Wallonië (DG 06) gefinancierde DuraPerfonderzoek besproken. De andere profieltypes (PVC en aluminium) vallen buiten de scope van dit artikel.

Enkel on-line beschikbaar / 0,33 EUR per pagina

(excl. 21 % BTW) voor BCQS-abonnementhouders en leden van WTCB