Naar hoofdinhoud

WTCB-Dossier 2015-04.02

Specificatie van een beton voor diepwanden.

In januari 2014 is er een herziening verschenen van de Europese norm NBN EN 206-1 met betrekking tot de specificatie, de eigenschappen, de vervaardiging en de conformiteit van beton. In vergelijking met zijn vorige versie uit 2001, bevat deze herziene norm enkele bijkomende eisen voor het beton dat bestemd is voor speciale geotechnische werkzaamheden.

Enkel online beschikbaar