Naar hoofdinhoud

WTCB-Dossier 2015-03.13

Naar een objectievere beoordeling van kleuren en de toelaatbare afwijkingen.

Dit artikel spitst de aandacht toe op een prenormatieve studie die door het WTCB en het CoRI (alsook twee andere universitaire partners) gevoerd werd met het oog op de bepaling van de beste methode voor de karakterisering en de beschrijving van het eindresultaat van de gebruikte afwerkingsmaterialen, waaronder verfsystemen.

0,33 EUR per pagina

(excl. 21 % BTW) voor BCQS-abonnementhouders en leden van WTCB