Naar hoofdinhoud

WTCB-Dossier 2015-03.08

Blootstelling van wanden aan de wind : invloed op de luchtdichtheid.

Om te kunnen komen tot hoge energieprestaties, gaat er tegenwoordig alsmaar meer aandacht uit naar de luchtdichtheid van nieuwe gebouwen. Er blijft echter nog vaak onduidelijkheid bestaan omtrent de duurzaamheid van de gebruikte systemen.

0,33 EUR per pagina

(excl. 21 % BTW) voor BCQS-abonnementhouders en leden van WTCB