Naar hoofdinhoud

WTCB-Dossier 2015-02.33

Toleranties in de bouw: Sanitaire en industriële loodgieterij - Schaarse toleranties.

De sanitaire installateur wordt tijdens de plaatsing van zijn onderdelen (bv. leidingen en toestellen) voornamelijk geconfronteerd met afwijkingen op de eerder uitgevoerde werken. Er zijn daarentegen slechts weinig toleranties terug te vinden die van toepassing zijn op de sanitaire installaties zelf. In dit artikel, dat een update vormt van het gelijknamige artikel uit de thematische WTCB-Contact nr. 25 "Toleranties in de bouw", worden de beschikbare toleranties kort overlopen en geven we enkele algemene plaatsingsvoorschriften op voor werken waarvoor de literatuur geen maximale afwijkingen aanreikt.

Enkel online beschikbaar