Naar hoofdinhoud

WTCB-Dossier 2014-04.10

Kleurmetingen op afwerkingsmaterialen.

Men kan ervoor kiezen om een kleurmeter in te zetten voor de beoordeling van het uitzicht van afwerkingsmaterialen. De metingen van dit toestel stemmen echter niet altijd overeen met de visuele waarnemingen ter plaatse. Dit artikel verklaart de reden hiervoor en behandelt enkele belangrijke aspecten in verband met kleurmetingen.

0,33 EUR per pagina

(excl. 21 % BTW) voor BCQS-abonnementhouders en leden van WTCB