Naar hoofdinhoud

WTCB-Dossier 2014-04.04

Voorschrijven van metselstenen.

In dit artikel wordt er eerst een algemene voorstelling van de STS 22 gegeven. Vervolgens wordt de aandacht toegespitst op de classificatie van metselstenen. Het derde hoofdstuk biedt de lezer een overzicht van de prestaties die men van de metselstenen mag verwachten. Tot slot wordt er dieper ingegaan op de invloed van de metselstenen op de prestaties van het metselwerk.

0,33 EUR per pagina