Naar hoofdinhoud

WTCB-Dossier 2014-01.03

Gebruik van regenwater in gebouwen.

We moeten het regenwater optimaal beheren : aangezien men dit watertype steeds vaker aanwendt in woningen, moet het van voldoende hoge kwaliteit zijn, hetgeen enkel verzekerd kan worden door een goed ontworpen opslag en verdeelsysteem. Hierbij vormen onder andere de aanwezigheid van filters en een vlottende aanzuiging alsook een regelmatig onderhoud belangrijke aandachtspunten om gekleurd of stinkend water te vermijden.

0,33 EUR per pagina

(excl. 21 % BTW) voor BCQS-abonnementhouders en leden van WTCB