Naar hoofdinhoud

WTCB-Dossier 2014-01.02

Groter, dunner of gezonder : wat zijn de gevolgen voor de aannemer ?

Steeds grotere maar ook dunnere harde vloerbekledingsproducten zijn momenteel de tendens. Indien men bij de plaatsing van deze producten echter geen rekening houdt met de specifieke eisen voor de toleranties en de verlijmings of uitvoeringstermijnen, kan men te maken krijgen met een plaatselijk loskomende en/of hol klinkende hardevloerbekleding. Deze aspecten zullen in dit artikel aan bod komen evenals de onthechting van de toplaag van meerlagig parket en het uitzicht van verven met een zogenaamd "verminderd VOSgehalte".

0,33 EUR per pagina

(excl. 21 % BTW) voor BCQS-abonnementhouders en leden van WTCB