Naar hoofdinhoud

WTCB-Dossier 2013-04.05

Plaatsing van glazen borstweringen : ingeklemde borstweringen.

Dit artikel buigt zich over de plaatsing van ingeklemde glazen borstweringen. Er is momenteel een nieuwe TV in voorbereiding die een hoofdstuk zal bevatten over (gedeeltelijk of volledig) glazen borstweringen voor gebouwen.

0,33 EUR per pagina

(excl. 21 % BTW) voor BCQS-abonnementhouders en leden van WTCB