Naar hoofdinhoud

WTCB-Dossier 2013-03.16

Akoestische aspecten van mechanische ventilatie in eengezinswoningen.

De ontwerpers en installateurs van mechanische ventilatie hebben nood aan praktische richtlijnen om de akoestische comforteisen te kunnen respecteren. Dergelijke ventilatiesystemen zorgen immers vaak voor geluidshinder. Dit artikel geeft aanbevelingen om het ventilatorlawaai en stromingslawaai te bestrijden, geluidsuitbraak te voorkomen, structureel geluid te dempen en overspraak te vermijden.

0,33 EUR per pagina

(excl. 21 % BTW) voor BCQS-abonnementhouders en leden van WTCB