Naar hoofdinhoud

WTCB-Dossier 2013-03.06

Milieu-impact van platte daken.

In dit artikel wordt een vergelijking gemaakt van de milieu-impact van een aantal courant in België gebruikte platte-dakopbouwen. Dit gebeurde aan de hand van een aantal gedetailleerde levenscyclusanalyses.

0,33 EUR per pagina

(excl. 21 % BTW) voor BCQS-abonnementhouders en leden van WTCB