Naar hoofdinhoud

WTCB-Dossier 2012-03.05

Parkeerdaken : enkele grote principes en aandachtspunten.

In dit artikel worden de grote principes die al in de ontwerpteksten werden opgenomen en de belangrijkste aandachtspunten, waarmee rekening gehouden moet worden bij parkeerdaken, beschreven. Het artikel gaat dieper in op de afdichting, de thermische isolatie, de beschermings- en rijlaag en geeft ook enkele opbouwvoorbeelden van parkeerdaken.

Enkel on-line beschikbaar / 0,33 EUR per pagina