Naar hoofdinhoud

WTCB-Dossier 2011-02.03

Keuze van metselmortels.

De keuze van een morteltype hangt af van een aantal technische en esthetische eisen. Dit artikel geeft een overzicht van de meest geraadpleegde normatieve documenten en schept duidelijkheid in de begrippen die vaak verkeerd begrepen of opgevat worden.

Enkel on-line beschikbaar / 0,33 EUR per pagina