Naar hoofdinhoud

WTCB-Dossier 2010-04.18

Geluidshinder door ventilatiesystemen.

Na een herinnering aan de minimale eisen van de norm NBN S 01-400-1 voor de geluidsisolatie van ventilatieroosters en systemen met mechanische luchttoevoer en/of -afvoer, behandelt dit artikel de maatregelen waarmee kan worden voldaan aan de eisen van deze norm inzake de isolatie van gevels en de geluidsisolatie van ventilatiesystemen in woningen.

Enkel on-line beschikbaar / 0,33 EUR per pagina

(excl. 21 % BTW) voor BCQS-abonnementhouders en leden van WTCB