Naar hoofdinhoud

WTCB-Dossier 2009-04.04

Het WTCB-onderzoek inzake beschoeiingen.

Uit plaatsgebrek worden bouwputten dikwijls verticaal of onder een zeer steile helling uitgegraven. Om te verhinderen dat er hierbij grond en/of water in de bouwput zou terechtkomen, dient men een beroep te doen op grond- en/of waterkerende constructies (beschoeiingen). Overzicht van het WTCB-onderzoek rond deze technieken : gedrag van grondkerende constructies in reële werfomstandigheden, mogelijke uitbreiding van de 'soil mix'-technologie tot dragende en permanente constructies, opstelling van uitvoeringsfiches voor de bestaande beschoeiingstechnieken.

Enkel on-line beschikbaar / 0,33 EUR per pagina

(excl. 21 % BTW) voor BCQS-abonnementhouders en leden van WTCB