Naar hoofdinhoud

WTCB-Dossier 2009-02.15

De classificatie van armaturen.

Een stand van zaken van de bestaande classificatiesystemen voor de armaturen en van de gebruikte symbolen in het licht van de nieuwe uitgave van de norm IEC 60598-1 "Verlichtingsarmaturen. Deel 1 : algemene eisen en beproevingen", die verschillende classificaties voor armaturen onderscheidt : naargelang van hun bescherming tegen elektrische schokken, naargelang van hun bescherming tegen de indringing van vaste voorwerpen en vloeistoffen (IP-index), of nog naargelang van hun ontvlambaarheid en bekledingsmogelijkheden (in functie van het materiaaltype van de ondergrond waarvoor de armatuur ontworpen werd).

Enkel on-line beschikbaar / 0,33 EUR per pagina

(excl. 21 % BTW) voor BCQS-abonnementhouders en leden van WTCB