Naar hoofdinhoud

WTCB-Dossier 2007-03.02

Wapeningscorrosie door de carbonatatie van beton voorkomen.

Beschrijving van een binnen het WTCB uitgevoerde studie naar de factoren (W/C-factor, cementgehalte, cementtype, nabehandelingstype,...) die de carbonatatie van het beton - een verschijnsel dat aanleiding kan geven tot wapeningscorrosie - kunnen beïnvloeden. Oplossingen om de carbonatatie van het beton en de hieruit voortvloeiende corrosie te vermijden.

Enkel online beschikbaar