Naar hoofdinhoud

WTCB-Dossier 2005-01.02

Het Europese octrooi en het Gemeeschapsoctrooi.

Na een korte beschrijving van de territoriale rechtsgeldigheid van een octrooi en van de bescherming ervan tot over de landsgrenzen heen, analyseert dit artikel de maatregelen die in de loop van de laatste drie decennia getroffen werden om te komen tot de eenmaking van de octrooibescherming in Europa. Vervolgens wordt wat dieper ingegaan op de huidige situatie met betrekking tot het geldende Europese octrooistelsel en het toekomstige Gemeenschapsoctrooistelsel.

Enkel online beschikbaar