Naar hoofdinhoud

Technische Voorlichting 282

Brandveiligheid van gevels. Ontwerp en uitvoering van gordijngevels (staal en aluminium).

Deze TV legt de regels vast voor het ontwerp en de uitvoering van gordijngevels waarmee men kan voldoen aan de reglementaire eisen die in België van kracht zijn voor nieuwe gebouwen.

18 / 14 / 11 EUR (gedrukt of PDF) - Prijs voor de particulieren / bouwprofessionals / aannemers