Naar hoofdinhoud

Technische Voorlichting 281

Akoestische isolatie tussen woningen.

Deze TV behandelt de lucht- en contactgeluidsisolatie tussen woningen. Andere belangrijke aspecten van de akoestiek in woongebouwen, zoals gevelgeluidsisolatie en het beheersen van nagalm, trillingen en installatielawaai, komen niet aan bod.

Het opzet van deze TV is om informatie snel terug te vinden zonder het document integraal te moeten doornemen.

De bouwconcepten staan hierbij centraal.

Elk bouwconcept behoort tot een bepaalde familie van verwante bouwconcepten (zie hoofdstuk 2 'Bouwconcepten', p. 13). Zo is het mogelijk om voldoende kerninformatie over een bepaald bouwconcept te verkrijgen door alleen de bijhorende sectie in hoofdstuk 2 te raadplegen.

Elk bouwconcept wordt verder geïllustreerd in bijlage G (p. 93 e.v.) aan de hand van een 3D-tekening, een beknopt overzicht van de opbouw, een gedetailleerde beschrijving via 'checklists' en een rubriek met speciale aandachtspunten.

Bijkomende akoestische achtergrondinformatie (bv. met betrekking tot funderingen, zwevende vloeren, voorzetwanden...) is terug te vinden in hoofdstuk 3 (p. 27).

56 / 45 / 34 EUR (gedrukt of PDF) - Prijs voor de particulieren / bouwprofessionals / aannemers